Учредители


НОВИ ЧЛЕНОВЕ - 2007

Индивидуални членове

 • Ана Димитрова Попова
 • Васил Борисов Върбанов
 • Владимир Атанасов Михнев
 • Гана Павлова Рупчева
 • Ганчо Димитров Колаксъзов
 • Георги Петров Петрохански
 • Гина Начева Шоева
 • Дамян Борисов Борисов
 • Десислава Стоилова Георгиева
 • Иван Коев Атанасов
 • Иванка Алексиева Георгиева
 • Илия Георгиев Годев
 • Йорданка Златева Бибина
 • Капка Василева Иванова
 • Константин Трендафилов Константинов
 • Красимира Петкова Костова
 • Милена Панайотова Трифонова Стоянова
 • Мирослава Стоилова Георгиева
 • Петър Михайлов Балабанов
 • Сергей Тодоров Модев
 • Соня Славчова Лангова
 • Юлия Атанасова Велчева

Асоциирани членове

 • Съхрани българското клуб към Българско училище в Будапеща
 • Съхрани българското Студентски клуб - ШУ Еп. К. Преславски
 • Съхрани българското Студентски клуб ЮЗУ
 • Сдружение „Зелена България” Обл. Бургас
 • Съхрани българското - Клуб Асеновград
 • Съхрани българското - Клуб Смолян, ГПЧЕ Ив. Вазов
 • Съхрани българското - Общински клуб с. Брезово – обл. Пловдив
 • Екологично дружество Хаберлея - Асеновград ученически клуб

Колективни членове

 • Верига за младежки туризъм „Орбита” АД

НОВИ ЧЛЕНОВЕ С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2006

Индивидуални членове

 • Валерия Фол
 • Иван Иванов
 • Екатерина Иванова

Колективен член

 • Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (нови членове)
 • Асоциирани членове
 • Постъпила е молба от ученици-членове на клуб “Съхрани българското” при българското училище в Будапеща, която ще бъде разгледана съгласно Устава на следващото Общо събрание