Управителен съвет

Маргарита Ваклинова
Председател
Румяна Михнева
Зам.-председател
Васил Николов
Член на УС
Явор Банков
Член на УС
Капка Иванова
Член на УС

* На основание постъпила лична молба от м. ноември 2007 и във връзка с промяна в обстоятелствата, Дора Янкова е прекратила членството си в Сдружението и не участва в дейностите на УС след избора на нов УС през м. юли 2008.