Свети Георги Победоносец

Цел

В началото на тази година Националното движение “Българско наследство” започна организацията на Акцията “Свети Георги Победоносец”, чийто инициатор е президентът Георги Първанов. Целта ни е заедно с МО, ГЩ, училища, университети, кметства и всички заинтересовани институции и организации да почистим за 6 май паметниците на героите, загинали за свободата на България и за българския народ.

Ние не сме нито първите, нито единствените в желанието си да опазим паметта за тях – героите на България. Но искаме през тази година да поставим началото на една традиция – всички да сме заедно на този ден, пред паметта на българската чест и войнска слава. Съгласно инструкция на МО и след съгласуване с ГЩ и останалите институции, които подкрепиха акцията, военните клубове там, където ги има, ще ви окажат помощ и подкрепа. Можете да се обърнете и към командирите на поделенията на БА, ако такива има в съседство.

Войнишки паметници

Списък

Няколко български институции в последните години активно работят за изясняване на броя, вида и състоянието на войнишките паметници, гробища и меморили у нас и в чужбина. Ние искаме да подкрепим тяхната дейност, като допринесем за допълване на регистъра на паметниците. Нашите експедиции показаха липси, неточности и други проблеми, които се надявяме да решим заедно. Списъкът, който може да ползвате е от 2003 г. Виж още…

Ние в акция

През 2006 година по идея на Президента Г. Първанов и с активното съдействие на Министерството на отбраната, Генералния щаб, Министерството на образованието и науката и 4-те Военно-патриотични съюза подехме акция за почистване на паметните места, свързани с българската войска слава и памет. Тези, които искат да ни помогнат могат да започнат изясняване на състоянието на войнишките паметници в техния роден град или село, като попълват и ни изпращат Анкетна карта. Виж още...

Наши партньори

Информация за акцията е изпратена на всички районни инсректорати на Министерството на образованието и науката, Военни поделения и Военни клубове. Потърсете тяхното съдействие. Виж още…

Нашите експедиции

Бяха проведени пътувания до Златица и Пирдоп със съдействието на Кети Кирова(директор на завода Елаците Мед АД) и Иван Иванов(уредник в местния музей); до Разград и Исперих със съдействието на Добринка Монева(областен управител гр. Разград) и кмета на Исперих Адил Решидов; до Русе със съдействието на Капка Николова (координатор на русенския клуб “Съхрани българското”); до Смолян и областта със съдействието на кмета на града Дора Янкова, Андрей Печилков и Йорданка Читанова (историци); и до Пловдив със съдействието на Борис Драганов( член на археологическия клуб в Пловдив).

Военни гробища и мемориали в чужбина

Част от Акцията е и възстановяването на българсокто военно гробище край с. Ново село – Струмишко, Македония. Тя се осъществява с акитвонто съдейстиве на българския и македонския президенти и координира от учредителят на движението Божидар Димитров. Виж още…