Секретари и координатори

Владимир Михнев – експедиции, фотография

Секретариатът ни работи с подкрепата на доброволни сътрудници и наши съмишленици в цялата страна, за което сме им безкрайно благодарни.

 


Д-р Константин Константинов - регионален координатор за Североизточна България

Роден на 6.04.1978 г. в гр. Шумен. През 2001 г. завършва специалност История в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. През 2005 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по Стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор”. От 2006 г. е назначен за редовен асистент по Археология в Катедрата по история и археология към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Член на Научен център “Преславска книжовна школа” и на Съюза на учените в България-клон Шумен. Участва в теренни археологически проучвания в Плиска, Балчик, Сборяново, Деултум-Дебелт. Научно-изследователските му интереси са в областта на средновековната археология и битовата култура.

За контакт: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. “Университетска” 115, телефон: +35954830495/вътр. 175.

Е-mail: konstantinov_k_t@yahoo.com


Маргарита Борисова – координатор за област Плевен

Родена на 27 май 1965 г. в гр.Полски Тръмбеш, Великотърновско. Завършва през 1987 г. ДБИ – София, а през 1994 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, специалност история. В момента работи като връзки с обществеността и регионален координация на библиотеките в Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен. От есента на 2006 г. координатор на движението за Плевенски регион. Участник в семинара „Сезоните на Странджа” – ноември 2006г. Работила през август 2005 и 2006г. в археологическа база Дебелт.

За контакт: 0885604031, 064/834196, 064/694248

Е-mail: margo_b@abv.bg


Капка Иванова – координатор за област Русе

Родена на 18 юни 1977 г. в гр.Русе. Завършва ПГ по облекло. Работи 8 години като моделиер и технолог. В момента е студентка ІV курс спец. „Български език и история” в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Председател на първия в страната студентски клуб „Съхрани българското”, учреден на 19.10.2005 г. През 2006 г. като ръководител на студентския проект „Фолклорът – мост между поколенията” участва в експедиции в с.Широково и с. Чилнов (Русенско). Участничка е в Летните археологически семинари „Съхрани българското” в Дебелт - 2006 и Трапезица - 2007 г.

За контакт: 0898 604 313

Е-mail:heritage_sb_ruse@abv.bg


Дамян Борисов – координатор за област Пловдив

Образование:

- Средно /1991-1996/ - паралелка с хуманитарен профил и засилено чуждоезиково обучение /френски и английски език/;

- Висше /1996-2001/-магистър, специалност “Български език и история” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;

- Докторантура /2005-2008/ към катедра “История” на Философско-исторически факултет, ПУ “Паисий Хилендарски”.

2002-2005 – педагогически стаж, в момента хоноруван асистент в катедра “История” на ФИФ към ПУ. Председател на клуб “Съхрани българското” – Асеновград. В НДБН – координатор за област Пловдив.

За контакт: 0898 606761, 0899 341933

Е-mail:damian_borisov@abv.bg, suhrani2006@abv.bg


Десислава Георгиева – координатор за област Благоевград

Дата на раждане: 08.06.1976 г. град Перник.

Образование: 1994 г.– СОУ “Васил Левски” гр. Брезник. 2001 г.– ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград – магистър по история и професионална квалификация учител по история.

В момента докторант по Най-нова българска история в Катедра “Българска история и архивистика” към Правно-исторически факултет при ЮЗУ “Н. Рилски”. Професионални интереси в областта на социалната история. Участва в Летните археологичeски семинари “Съхрани българското” на хълма Трапезица във Велико Търново през 2006 и 2007 г.

За контакт: 0898 558 695

Е-mail:desi_08@mail.bg, georgievads@abv.bg


Мирослава Георгиева – координатор за област Благоевград

Дата на раждане: 08.06.1976 г. град Перник.

Образование: 1994 г.– СОУ “Васил Левски” гр. Брезник. 2001 г.– ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград – магистър по история и професионална квалификация учител по история.

В момента хоноруван асистент в Катедра “Обща история” към Правно-исторически факултет при ЮЗУ “Н. Рилски” по дисциплините: “Археология”, “Увод в изкуствознанието и музеезнанието”, “Музеография и музеотехника”, “История на изкуството” и в Катедра “Изобразително изкуство” към Факултет по изкуствата по дисциплината “История на изкуството”. Професионални интереси в областта на античната археология и изкуство. Участва в Летните археологичeски семинари “Съхрани българското” на хълма Трапезица във Велико Търново през 2006 и 2007 г.

За контакт: 0897 863 984

Е-mail:m_s_g@mail.bg