Летни бригади Съхрани българското 2006

Наши партньори

Българска академия на науките – Археологически институт с музей

Участието на бригадири-доброволци в работа на арехологически експедиции през миналата и тази година става с официалното разрешение и активна подкрепа на Археологическия институт с музей на БАН и неговите филиали във Велико Търново и Шумен.

Областна управа В. Търново

Исторически музей град Средец обл. Бургас

Условия за участие

Участието на студентите ще бъде на конкурсно начало. За целта трябва да ни изпратите до 10 юни мотивационно писмо, СV, електронен адрес и телефони – домашен, мобилен или служебен. CV-та изпращайте на адрес:

София НДК Административна сграда ет. ІХ, ст.12-а или
e-mail:
heritage_ndk@abv.bg

Обекти

  • Плиска и Преслав ръководители ще бъдат : н.с. Янко Димитров и уредничката на шуменския музей Христина Стоянова
  • Трапезица: ръководител ще бъде: ст.н.с. от АИМ-БАН гр. Велико Търново Мирко Робов
  • Дебелт: ръководител ще бъде директор на археологическия музей гр. Дебелт Красимира Костова
  • Траянови врата: ръководител ще бъде археолог Емилия Евтимова