Студенти от Владимирския университет на гости в Момчиловци

06-09-2014
На двуседмичен стаж по история на България в края на август и началото на сетември бяха 10 студента от университета в град Владимир, Русия, носещ името на братята Столетови. студентите бяха спечелили стипендии за стаж по история на българо-руските отношения, организиран от Софийския университет и НДБН. Ръководител на групата бе проф. дин Ирина Лапшина.