Лекции в Москва

02-05-2013
През последната седмица на април проф. Михнева участва в две конференции в Москва и проведе майсторски клас със студентите от Академията на труда и социалните отношения - АТИСО на тема "Културно наследство и културна дипломация". Участниците в конференция, организирана от Института по славистика на Руската академия на науките на тема "Европейски проекти за Балканите" бяха запознати с проекта "Културни коридори вевроейския Югоизток" неговите цели и постижения. В конференцията участваха учени от Сърбия, Румъния и България - Институт по балканистика. Бяха проведени и разговори с директора на ИС - проф. К.Никифоров за бъдещо сътрудничество.