НОВ ПОГЛЕД КЪМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - СЕМИНАР

04-11-2012
Проектът на НДБН "Академия за наследство" за създаване на капацитет за опазване на наследството намери през тази есен нова финансова подкрепа. От 1 до 4 ноември в Норвежката къща в с. Момчиловци протече семинар със студенти от ВТУ по проект 12/048/П2-028 на Националната програма за младежта. В течение на дните прекарани в Родопите младежите се запознаха с традиционния фолклор, кухня занаяти - дърворезбарство и тъкачество. Техни настойници бяха местни жители.
image