БЪДЕЩЕТО НА НАСЛЕДСТВОТО НА СОФИЯ - EДНА УСПЕШНА СЪВМЕСТНА АКЦИЯ

15-12-2012
Преподаватели, докторанти, студенти и общественици дискутираха в Информационния център на СУ „Св. Климент Охридски“ бъдещето на архитектурното наследство на София и възможностите то да се впише в устойчивото развитие на българската столица, съобщиха от университета. В рамките на проект под надслов "Бъдеще за миналото - културна дипломация и културно наследство в началото на ХХІ в.“ на Университетския комплекс по хуманитаристика "Алма матер" участниците и гостите присъстваха на откриването на експонираната в залата изложба „Код на паметта – архитектурното наследство на София от края на ХІХ – началото на ХХ век” – дело на екип от млади изследователи, експерти по архитектура и урбанистика. След като разгледаха организираните в няколко тематични серии табла, включващи около 50 архитектурни паметника в София, присъстващите обсъдиха държавната и общинските политики на социализация на недвижимото наследство. Дискусиите се съсредоточиха около изследваните и предложени от авторите на изложбата 5 тематични културни маршрути, които могат да послужат като гръбнак за по-нататъшни разработки и да се превърнат в конкретни туристически продукти. В текст на български и английски език и в снимки авторите на изложбата представиха идейни разработки за следните пет маршрута - "Европейският отпечатък в столицата", "Руският отпечатък", "Американският отпечатък", маршрут "Духовно наследство" и маршрут „Общество и държавност”. Единодушно бе мнението на присъстващи представители на туристическия бранш, че предложените теми са находка за бизнеса и те трябва да се разширят и комерсиализират. Участниците в дискусията подкрепиха идеята на ръководителите на проекта за изграждане на неформална мрежа от специалисти от различни хуманитарни и социални специалности, коятода работи за устойчиво опазване на наследството и особено на градската среда. Експерти, автори и консултанти по проекта са: проф.д.и.н. Р. Михнева, д-р Т. Чобанов, доц. Ю. Стефанова, доц. К. Грозев, проф. д.ф.н. М. Данова, урб. Й. Колева, арх. В. Кръстева, урб. П. Стефанова, к. арх. М. Цоловска; проф. д.а.н. арх. М. Коева, арх. Я. Банков, доц. арх. Д. Андрейчин, проф. д-р арх. К. Бояджиев, арх. Г. Кайтазов, сътрудници на Общински културен институт „Музей за историята на София”. Изненада за гостите беше финалът на проявата, когато в залата влязоха двама испански виртуози – Педро Наваро и Алекс Гарсия, които бяха представени на публиката и демонстрираха пред препълнената зала изкуството на класическата китара. Срещата беше заключителната проява на научната програма „Академични иновации в хуманитарните изследвания и преподаване“ с ръководител доц. д-р Юлия Стефанова. Изложбата ще бъде достъпна в залата на Информационния център на СУ до 21 декември 2012 г.
image    image