КОД НА ПАМЕТТА - ИЗЛОЖБА И ДИСКУСИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

14-12-2012
Днес от 17.00 в СУ Кл. Охридски, Информационен център, ще се открие изложба "Код на паметта - създаване на дигитална карта на София" в рамките на проект "Бъдеще за миналото - културна дипломация и културно наследство - кр. 19-нач. на20 век". паралелно с това ще се проведе и обществена дискусия повъпросите на опазване на наследството настолицата. Модератори ще бъдат проф. Р.Михнева, доц. К.Грозев и арх. Явор Банков. Изложбата е дело на колектив от млади урбанисти и архитекти,ръководени от Йорданка Колева.