Развитието на капацитет в сферата та туризма - приоритет в семинарите през октомври и ноември

19-11-2012
От края на октомври до средата на ноември в сградата на Центъра за доброволчески академичен, научен и образователен туризъм бяха проведен организирани от breguet replica watches Сдружение "Знам и мога" и нас 4 семинара по проекти. Акцетът в обученията на "Знам и мога" бе използването на социалните мрежи за реклама и квалификация на учители отсферата на професионалното образование. По национална програма "Младеж" към Националния център за европейски младежки поректи и инициативи от 1 до 4 ноември студенти от Великотърновския университет са запознаваха с традиционната култура на Родопите. Проектът "КУТРЕ" се постара младежите да видят особеностите на местната кухня, песенен фолклор, тъкачество и дърворезбарство. Дейностите бяха ръководени от местни майстори и родолюбци. УКХ "Алма матер" на Софийския университет - проект "Бъдеще за миналото - културно наследство и културнадипломация в края на 20-началото на 21 век" проведе докторантски семинар на тема "Код па паметта". 7 лектори и 13 докторанта, 4 от тях от университета в Алма Ата - Казахстан в течение на 4 дни обсъждаха проблемите на социализация на наследството.