Европа 2020 - приоритетите в образованието

09-10-2012
От 03 до 05 октомври в Норвежката къща в с. Момчиловци се проведе семинар, организиран от ЦРЧР - София. През трите дена на обучение бяха директорите на РИО от страната. Екипът на ЦРЧР запона участниците с проиритетите на Стратегията Европа2020 в сферата на образованието и целите на платформата E-twining, която ще свързва педагозите от страните от ЕС. Организацията на семинара бе поверена на НДБН.