Да съхраним българското - устойчивото опазване на ресурсите.

22-09-2012
На 15 септеври в рамките на честване на 50 брой на Е-списанието "Българска наука" проф. Михнева направи презентация на основните политики за опазване на ресурсите и културния пейзаж в контекста на идеите обсъждани по времена проекта "Зелено ежедневие - лади и стари заедно срещу младежката безработица"