Вести от брега на Охридското езеро

04-09-2012
Представяне на резултатите от участието на младежи от Прилеп и Струга направи в седалището на Агенцията за местно развитие - Струга нашият приятел Саня Маркоска. Саня сподели опита, който е натрупала като лидер на младежки проект през лятото в България и представибогато илюстриранапрезентация за целите на поректи и дейностите му.
image