Новини от Баку

01-09-2012
Представяне на резултатите от проекта "Зелено ежедневие" направи в Баку ръководителят на Центъра по българистика София Шигаева. Тя запозна гостите на събитието с процесите, свързани с младежката безработица, европейските политики и българскитепрактики. Главе кацнет в презентацията й бе дейността на младежите от юли т.г. и подготвения от тях доклад с предложения за противодействие на обезлюдването активизиране на туризма и създаване на перспективи пред местната икономика.