Да "съхраним българското" - нов проект за хляба.

22-09-2012
водени дискусии с познавачи на традиционните технологии за производство на хляб ни доведоха до идеята за опазването им. Най-традиционното за всеки човек - приготвянето на хляба е не само начин заизхранване,това е богата култура, традиции и свещенодействие. Хлябътот квас, старинните рецепти, умението да се приготвя - втазипосока екипът на НДБН обмисля да предприеме следващи действия. Да се обучат млади хора как се произвежда хляб от квас, да се възроди производството на традиционни пшеници, да се превърне Момчиловци в място, където старинните технологии за приготвяне на храни са не само туристическа атракция, но осмислен начин да се намали консуацията на енергия, за се запазва българския дух на планината. Нови приятели и съмишленици вече не ни липсват и ние разчитаме с помощта на знаещите и можещите постепенно да очертаем конкретиката на проекта и пристъпи към реализацията му.