Гости

22-09-2012
На посещение в Момчиловци и Норвежката къща бяха руски студенти от Държавната академия по хуманитарни науки - Москва, под ръководството на проф. Игор Калиганов и доц. Елена Узеньова. Бяха обсъдени възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности. Гостите се насладиха и на прекрасните околности на Момчиловци.