Общо събрание

21-08-2012
На 22 септеври от 9.00 часа в седалището на НДБН в София ще се проведе Общо събрание,поканени са всички редовни и новоприети членове. Дневният ред и поканите са изпратени по е-път на членовете. Материалите за ОС са на разположение и могат да бъдат изпратени по е-път навсеки желаещ.
image