Работа и веселие - веселие и работа. Ежедневието на проекта.

17-07-2012
С много работа и веселие протичат дните на участниците в проекта "Зелено ежедневие" посветен на политиките за преодоляване на младежката безработица, запознаване с традициите и нагласите на местните хора, техния богат опит и потенциала на местните общности за развитие натуризма.
image