C4C проект покани на обучения в Сицилия наши колеги

08-05-2012
През втората седмица на май в рамките на проект по програмата "Младежта в действие" на обучение в Сицилия бяха проф. Р.Михнева и д-р Б.Борисова. В прекрасен парк недалеч оторсикя бряг те работихазаедно с ръководители на младежки проекти и оранизации от Англия, Германия Латвия, Литва, Италия, Гърция, Холандия. Пред участниците бяха представини проектите и дейностите на НДБН.