Проект за "зелено ежедневие" заинтересува ръководството на АТИСО

25-04-2012
На среща с ръководството на Социално-икономическия факултет на АТиСО проф.О.Рибка представи един от бъдещите ръководители на проекта за "Зелено ежедневие" - Татяна Горбачьова. Таня е приятел на ДАНО Центъра в Момчибовци. Презминалата година тя буечастник впоректа за климатичните промени.Възможността да се върнат с колегите си отново в България, разширят международните си контакти и заедно с младежи от Азербайджан, германия, Македония и България участват в дейностите по нови проект радва руските ни партньори.