Нови срещи и нови проекти

19-04-2012
По време на посещението си през април в Москва проф. Михнева се срещна с участниците от миналогодишния проект, свързан с климатичните промени и проф. О.Рибко, които и през лятото на 2012 ще работят впроект, финансиран по програмата "Младежта в действие", който наскоро бе подкрепен от НЦЕМПИ. Младежите се зарадваха на новите възможности, които им предостяват европейските програми и перспективатада се срещнат с приятели след няколко месеца. В.Калашников и А.Илин ще бъдат отново в България като подготвят и специализирани презентации за руските политики за справяне с младежката безработица. Дейността на руските участници в поректа бе обсъдена на специална среща в проф. Рибка, която през миналата година бе гост на НДБН и участва враздаването на Youth pass на участниците в проекта за климатичните промени.