Генерална асамблея на ЮНЕСКО - 2011.

15-11-2011
Членове на НДБН участваха в срещите и разговорите на президента Г.Първановпо време на посещението му в Париж по покана на генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова - учредителна НДБН за участие в Генералната асамблея на организацията. По време на експертнитеразговорибяхаобсъдени дейностите на НДБН заутвърждаване политиките на ЮНЕСКО в серата на културата и образованието.