Представяне на български поректи и политики по време на конференция на катедрата по "Обществени комуникации" на руската Академия натурда и социалните отношения

27-04-2012
По покана на ректора на АТиСО проф. Е.Кожокин проф. Р.Михнева взе участие в юбилейна конференция на катедрата по "Обществени комуникации". Презентацията, която бе показана, представи на участниците политиките на европейските структурни фондове, свързани с изпползването на новите комуникационни технологии и дейностите на български проект за "дизайнерско" мислене в туризма, част от които ще се провеждат в ДАНО Центъра на НДБН в с. Момчиловци