Тържества в Момчиловци

22-05-2012
В навечерието на 24 май село Момчиловци отбелязва традиционния си селски празник - Св.св.Коснтантин и Елена. тази година празникът съпвадна с още три важни събития - годишнина от подписването на партньорско споразумение с гръцката община Авдира, рожденния ден на ДАНО Центъра и семинар със студенти магистърски прогрми по туризъм от Геолого-географския факултет на Софийския университет. Семинарът е част от серия мероприятия, които Академичинят борд на НДБН Центъра е замислил за реализация в рамките на идейния проект "Планината" исъвместно с Учебно-начния комплекс по хуминатирастика на Софийскияуниверситет. Студентите под ръководството на доц.Б.Кулов и д-р Б.Борисова се запознаха с околностите на селото, слушаха лекции и участваха в тържествата. Членовете на АБ получиха "жълти" фланелки за усулията им да съдействат за развитие на ДАНО центъра и устойчивоторазвитие на планината. Проектът предвижда серия от обучетилни семинари до краянагодината и активно сътрудничество с местната общност и ръководството на Община Смолян.