Клуб "Съхрани българското" , Златица участва в откриване на наша изложба.

18-09-2011
В петък, 16 септември в читалището на гр. Златица участниците в проект "Климатични промени и устойчиво развитие - общи грижи за нашия общ дом" представиха пред жителите на града изложбата, която студенти от Русия, Македония и България подготвиха. Гости на представянето бяха и учениците от клуб "Съхрани българското".