Нови планове за ДАНО - "зелени" дейности

06-09-2011
В началото на септември в Норвежката къща на Момчиловци се проведе работна среща на представители на БАН - Нацонален иснстиут по геофизика, геология и география, СУ "Кл. Охридски" - Институт за докторанти и постдокторанти "Диалог Европа", НДБН и общинските власти. Обект на дискусията бяха възможни партньорства и дейностиq свързани с устойчивото развитиеq "зелените" политики и енергии и опазване на природния ландшафт. Особено безпокойство провокира информацията за ниска степен на информираност на населението на задълженията и правата на териториите, включени в "Натура 2000", което води както до нарушаване на режимите, така и до дезентересиране от активно партниране с държавата и използване на евроресурси за целите на опазване ландшафта.