ЗОРКА ПЪРВАНОВА ВРЪЧВА ДИПЛОМИ

30-07-2011
На 30 юли завърши днуседмичният Летен университет по българистика за студентите от Славянския университет в Баку организиран от Софийския университет - Институт за докторанти и постдокторанти "Диалог Европа" с ръководител доц. К. Грозев. Студентите получиха присъдени им от Историческия факултет кредити. сертификатите за участие в Летиня университет връчи в зала "Норвегия" на ДАНО Центъра лично г-жа З.Първанова. центърът по българистика в Баку е открит от президента Г. Първанов през 2004 г.