ПРОЕКТЪТ ДАНО - ПРИ ФИОРДИ И ПРИЯТЕЛИ

10-06-2010
От 17 до 22 май на посещение в Норвегия бе група на екипа на проекта "ДАНО Център". В групата бюха включени ръководители на проекта, координатора на НДБН в Смолян И.Годен, кметът на с. Момчиловци Мария Никова, Еманоила Величкова, Албена Пеева. Делегацията бе приета в регионалното Бюро на Иновация Норвегия в Берген, националния съвет за научни изследвания, редица общински администрация в района на Согн ог фиордане - областта на най-дългия обитавам от човека фиорд, обявен през 2009 за една от 10 най-добри туристимчески дестинации в света.
image    image    image