НАГРАДА ЗА ТРАПЕЗИЦА - ГРАДЪТ НИ ПОЧЕТЕ

20-03-2010
На 22 март на Тържествена сесия на Общинския съвет ще ни бъде връчена наградата за дейността на "Съхрани Българското" и приноса ни за проучваенто на хълма Трапезица. От 2006 до 2009 на Трапезица са работили през годините над 300 младежи от Югозападния университет, СВУБИТ, Русенския университет, Шумченския университет, УНСС, УАСГ, Варненския свободен университет, Пловдивския университет,Белградския университет и др. Ученици от Смолян, Русе, Перник, Шумен, Плевен и др. Всички те - доброволци, организирани от националнато движение "Българско наследство", работиха в името на Велико Търново и паметта на България. ТАЗИ НАГРАДА Е ЗА ВСИЧКИ ВАС!