ДАНО СЕМИНАР В СМОЛЯН 4 - 6 МАРТ

05-03-2010
На 4 март 2010 г. от 14.00 в зала 247 на Община Смолян ще се открие втори семинар на Проект за Създаване на Център за Доброволчески, Академичен, Научен и Образователен туризъм (ДАНО Център) в гр. Смолян. Целта на семинара е да привлече заинтересовани институции от района на Родопите за оформяне на ДАНО дестинацията. Първият модул на семинара на тема Идентифициране на ДАНО туристическа дестинация в района на Родопите ще включва представяне на проекта, както и популяризиране на концепцията за ДАНО туризъм. За участие в този модул са поканени членове на Общински съвет Смолян, кметовете и кметските наместници от общината, Областна администрация Смолян, членовете на Асоциацията на родопските общини и неправителствени организации. Във втория модул на семинара на 5 март ще участват представители на различни групи, организации и институции в зависимост от темите на сесиите. Последният ден, по повод откриването на новия туристически информационен център в с. Момчиловци, намиращ се в читалище „Светлина”, ще бъде направено представяне на напредъка на проекта пред обществеността на с. Момчиловци. Семинарът се провежда в рамките на Проект „Създаване на ДАНО/ ГЕО туристически център”. Той се изпълнява от Национално движение „Българско наследство” в партньорство с Община Смолян и Западно-норвежкия изследователски институт и с финансовата подкрепа на Норвежкото правителство чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Проектът има за цел да подпомогне туристическия сектор в района на Родопите за създаване на нов вид туристически продукти, които да бъдат предложени на бързо разрастващата се пазарна ниша на специализиран устойчив туризъм. Разнообразяването на предлаганите продукти и услуги в района е от жизнено значение на трансграничния район и ще даде принос за цялостното устойчиво социално-икономическо развитие, както и за промяна на профила на туристите, посещаващи страната ни.
image    image    image