Focus-news.net: Серия акции по залесяване ще бъдат проведени по инициативата „Хубава си, моя горо”

05-04-2008
Инициативата “Хубава си, моя горо”, чийто старт бе даден по идея и под патронажа на президента Георги Първанов, се включва в традиционната Седмица на гората чрез серия от акции по залесяване. От 5-ти до 13-ти април над 700 участници в клубовете “Хубава си, моя горо” и “Съхрани българското” ще засадят дръвчета в общините Стара Загора, Смолян, Перник, Русе, Велико Търново, Шумен, Разград, Благоевград, Златоград, Варна, Долна Митрополия. Заедно с тях в акциите по залесяване се включват също “Зелени патрули”- община Омуртаг, Клуб “Екологично равновесие” - община Антоново, Клуб “Зелено бъдеще”- гр.Ямбол, клуб “Млад еколог” - община Тунджа, клуб “Зелени патрули” - гр. Елхово, младежки клуб към сдружение “Клуб ЮНЕСКО”- Димитровград, Клуб “Зелен Сливен”. В рамките на Седмицата на гората, освен клубовете “Хубава си, моя горо” и “Съхрани българското”, в засаждането на дръвчета ще участват също екологични клубове от различни общини, клубове към Държавната агенция за младежта и спорта, Професионални гимназии по горско стопанство с активното съдействие на Районните управления на Държавна агенция по горите, Държавните лесничейства и кметове на общини.
източник : Focus-news.net