Още един клуб "Съхрани българското" учредиха в Плевен

06-03-2008
В Плевен вчера бе учреден поредният клуб "Съхрани българското". Това се случи в Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков". Клубът е четвъртият поред за Плевен и 21-ви за областта. Много ученици изявиха желание да се запишат в него, тъй като според тях всеки българин трябва да има интерес към своето минало. Желанието ми да членувам в този клуб е голямо поради уважението ми към нашата култура и традиции, каза Владимир Попов, ученик в 9 клас, класическа паралелка.
Той разказа и за впечатлението си от чужденците и провокираното у тях изумление и възторг към българските ценности, обичаи и творчество.
Поради това според него е нужно и самите българи, особено младите, да запазят българската традиция и да я популяризират.
На срещата присъстваше Маргарита Борисова, регионален координатор на "Съхрани българското" за областта.
Тя раздаде на присъстващите шалчета с едноименен надпис, които учениците трябва да носят при всяко свое бъдещо мероприятие.
Поради големия интерес към клуба отличителните атрибути не стигнаха за всички, но скоро ще бъдат доставени от София още, обеща Маргарита Борисова. След около седмица ще се избере и ръководство на новия клуб.
източник : в. Посоки