Близо 100 дръвчета ще засадят край Хотанца и Волово по националната кампания „Хубава си, моя горо”

03-04-2008
На 5 април стартира националната кампания „Хубава си, моя горо”, която е под патронажа на президента Георги Първанов. Идеята беше лансирана на 17 август в Смолян пред участниците в Летните археологически семинари „Съхрани българското”.
Кампанията се реализира от Национално движение „Българско наследство” съвместно с Държавната агенция по горите, Районните управления по горите, Дивечовъдните станции, общинските и областните администрации, неправителствени организации, екоклубове, доброволци. Тя няма да е еднократна, а ще продължи през цялата година.
Основните цели на инициативата са:
• доброволно участие на млади хора, НПО, граждани при залесяване на терени
• обръщане на внимание на обществеността към проблемите на българската гора
• обучение на подрастващото поколение
ООН провъзгласи 2005-2014 години за декада за „Образование за устойчиво развитие”. „Хубава си, моя горо” е идея, която ще позволи да се реализират в България нови модели на добри практики за изграждане на отговорни млади граждани.
НДБН ще работи през настоящата година за разработването на образователни програми по примера на Норвегия, Финландия, Швеция – страни, в които институциите и индустрията, свързани с гората си сътрудничат за развитие на екологично мислене с училища повече от 25 години.
Национално движение „Българско наследство” предложи на ДАГ да бъдат организирани летни доброволчески бригади по модела на археологическите семинари „Съхрани българското”, при които се съчетават практическа работа с лекционен материал.
От ДАМС заявиха, че скоро към агенцията ще стартира нов финансов механизъм за подпомагане на проекти, свързани с опазването на горския фонд.
В акцията на 5 април ще се включат близо 100 доброволци от Русе – представители на клубовете „Съхрани българското”, студентското сдружение „Зелен живот”, Студентски съвет, еко клубове, клубове към ОМД-Русе.
Залесителният материал ще бъде подсигурен от РУГ. Става въпрос за близо 100 дръвчета от 4 широколистни вида. Акциите ще се проведат в разсадника на с. Хотанца и в с. Волово, където доброволците ще участват в залесяване на терен.
Капка Иванова - регионален координатор на НДБН изказа по време на пресконференция днес благодарност за съдействието на Дивечовъдна станция „Дунав”, РУГ и кмета на гр. Русе. На пресконференцията присъства още Емил Иванов от ОМД - Русе, който видя в инициативата естественото партньорство на младежката структура.

Симеон Трифонов
източник : Ruseinfo.net