КОНКУРС - ЛОГО И МОТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ

23-12-2007
Национално движение "Българско наследство" стартира национален конкурс "Лого и мото на моя роден край" под патронажа на президента Георги Първанов.

Условията за участие в него са следните:

Участниците са разделени в две групи - Южна и Северна България и ще участват във финалната фаза на конкурса в обща група.
Наградният фонд на конкурса се осигурява от спонсори и е в размер на 200 лв. първа награда; 100 лв. втора награда и 50 лв. трета награда за всяка отделна възрастова група.
Възраст на участниците
1. Група - до 15 години
2. Втора група - до 25 години
Кандидатите трябва да представят на посочените адреси следните предложения:
- ppt презентация, посветена на "моя роден край" с предложение за "мото" , съдържащо до 7 думи;
- графичен символ на "лого" на моя роден край (село, град, област) - минимум в три цвята.
Срокът за предаване на материалите е 25 април 2008 г.
Материалите трябва да се предадат на електронен носител и разпечатани на хартиен носител.
Авторите трябва да приложат задължително кратка биографична справка с данни за себе си и възрастта си и обратен адрес за връзка - е-mail адрес и пощенски адрес.
Данните трябва да са запечатани в плик и вложени в друг плик съдържащ материалите за конкурса.
Върху всеки вътрешен плик трябва да бъде посочена групата за участие в съответствие с възрастта,

Материалите трябва да се изпращат на адреса на движението
1463 София, НДК, Адм. сграда, ет. 9, 12-а за НДБН - Конкурс

Информация за конкурса може да получавате и от нашите областни и регионални координатори, като пращате запитване на електронния адрес чрез сайта ни, но посочвате изрично обратен електронен адрес за връзка с вас.
Изпратилите материали до 1 март т.г. получават допълнителен бонус - предметна награда.