Експерти обсъждат културните коридори в Югоизточна Европа

09-02-2007


Експерти от балканските страни се договарят за създаването на международни академични и образователни мрежи и мрежи за младежки туризъм по време на провеждащия се днес Международния симпозиум "Културните коридори в Югоизточна Европа - предизвикателства пред повишаване на капацитета".

Форумът е под патронажа на президента Георги Първанов и се организира от Националното движение "Българско наследство" с подкрепата на ЮНЕСКО по програма "Образование за всички" и на Съвета на Европа. Съорганизатори са Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Националната комисия за ЮНЕСКО на България. Съдействие са оказали също Институтът за международно сътрудничество към Сдружението на Германските народни университети в България и Бюрото за младежки туризъм "Орбита".

Симпозиумът е първата мащабна научна проява след приемането на Варненската декларация от 2005 г. и Стратегията за създаване на културни коридори в региона като фактор за устойчиво развитие, приета в Опатия (Хърватия) през 2006 г., отбеляза проф. Румяна Михнева - заместник-председател на Националното движение "Българско наследство". По думите й документите, утвърдени на най-високо политическо равнище, трябва да намерят и с помощта на симпозиума своя "превод" на езика на хората, които трябва да се ангажират със създаването на научни, музейни, туристически, образователни мрежи в региона и да формират неговите културни коридори. Предстои изработването на регионален план за действие