Общо събрание на Национално движение "Българско наследство"

12-05-2007
12 май Общо събрание на "Национално движение Българско наследство"
Пл. "Атанас Буров" - Национален археологически институт и музей, заседателна зала (вход през входа на музея), 9 ч.