6 русенски студенти участват в международен симпозиум за културните коридори в Югоизточна Европа

07-02-2007
На 9 февруари в София ще се открие междинароден симпозиум - Културните коридори в Югоизточна Европа, под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов. Симпозиумът се организира от Национално движение "Българско наследство" в сътрудничество с ЮНЕСКО - Европейски Център за Висше образование (UNESKO-CEPES), СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА, Министерство на културата, МОН,Националната комисия за ЮНЕСКО на България, Института за международно сътрудничество към Сдружението на Германските народни университети. Участие са заявили предсавители от култирни и образователни институции от Гърция, Германия, Румъния, Хърватия, Финландия, Македония, Черна гора, Сърбия, Словения, Литва, Латвия, Турция.Откриването на симпозиума ще започне с приветствия от Президента Г. Първанов, министъра на ваншните работи Ивайло Калфин, министъра на културата Стефан Данаилов и от директора на ЮНЕСКО - ЦЕПЕШ (Европейски Център за Висше Образование)- д-р Ян Садлак. Основните теми на симпозиума са: 1. КУЛТУРНИТЕ КОРИДОРИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА - ПРОСТРАНСТВЕНИ НУЖДИ, ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ 2. КУЛТУРНИ КОРИДОРИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНАТА ИНДУСТРИЯ. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО ПРОСТРАНСТВО 3. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ И ОПИТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МОДЕЛ И РАБОТЕЩИ МРЕЖИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА.От българска страна участие ще вземат представители на БАН, университетите в София, Варна, Търново, Шумен, Пловдив, Благоевград,Археологическия институт с музей, Института по тракология , Регионалните исторически музеи на Варна, Дебелт, Бургас, Агенцията за туризъм, Министерство на културата, МОН,Природните паркове, представители на бизнеса.Покана е отправена към студентския клуб "Съхрани българското" към Русенския университет. Шестима студенти ще бъдат гости на симпозиума.

източник : Русеинфо