20 студенти от клуб „Съхрани българското” в Русе ще участват в национални разкопки

29-05-2007
Вчера в сградата на Президентството се проведе работен семинар с координаторите на Национално движение „Българско наследство” и клубовете „Съхрани българското”. Главният акцент на срещата беше подготовката и организацията на летните археологически разкопки, които ще се проведат за трета поредна година под патронажа на президента на Рупублика България Георги Първанов. И тази година обектите, на които ще се работи ще бъдат хълма "Трапезица" във Велико Търново и археологическия резерват „Деултум” – Дебелт. В Летния университет, организиран от Национално движение „Българско наследство” ще работят общо 130 студенти от 8 университета. От Русенския университет участие ще вземат 20 студенти от клуба „Съхрани българското”, които взеха участие и в миналогодишните разкопки. Поради големия брой желаещи, движението е въвело допълнителни критерии за участие. В Плиска участие ще вземе ученическа група, която сама е намерила финансови средства за участие в разкопките на старата столица. Ще бъдат отправени покани към видни учени, интелектуалци, културни дейци, журналисти, представители на местната власт и бизнеса да посетят обектите и прекарат 1 ден заедно със студентите и организаторите. На 18 август всички участници от двете смени ще се съберат в Смолян и ще бъдат гости на кмета на общината Дора Янкова. На обекта Момчилова крепост президента Георги Първанов ще връчи удостоверенията на студентите и учениците.

източник : Русеинфо