Експерти обсъждат културните коридори в Югоизточна Европа

09-02-2007
Експерти от балканските страни се договарят за създаването на международни академични и образователни мрежи и мрежи за младежки туризъм по време на провеждащия се днес Международния симпозиум "Културните коридори в Югоизточна Европа - предизвикателства пред повишаване на капацитета".