Болярска стъпка е кадем...

26-07-2007
Болярска стъпка е кадем за студентите, които участват в разкопките на хълма Трапезица по инициативата "Съхрани българското". Всяка сутрин, преди да започнат работа, те стъпват за късмет в т.нар. болярска стъпка, известна още като царска. Мястото досега е било известно само на няколко археолози от Велико Търново. Стъпката е изсечена в каменни стъпала и е с формата на ходило от ботуш. Според археолозите, който стъпи в нея, по-лесно може да намери пътя към царската хазна.
източник : СТАНДАРТ