Лиляна Симеонова

Учредител

Завършва висшето си образование в СУ „Св. Кл. Охридски” през 1980г., първа спецециалност история и  втора спецециалност английска филология,
Кандидат на историческите науки - история на Византия, СУ „Св. Кл. Охридски”, през1988г. Постдокторат  византийска дипломатика, Аристотелев университет, Солун, 1989г. Хонорован преподавател в СУ „Св. К. Охридски”, Класическа филология окт. 1990 – март 1992г., State University of New York at Albany юни 1994- януари 1996; окт. 1996 –  ноември 1997; окт. 1998 – ян. 1999г., Славянски Университет  1996; 1999г., ПУ „Паисий Хилендарски”  2003/2004г., СУ „Св. К. Охридски”, Исторически факултет 2005/06г., ЮЗУ „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет 2005/06г.

Адрес: Институт по балканистика-БАН, ул. „Московска” 45, 1000 София 1000

e-mail: liliana_simeonova@hotmail.com