Костадин Карамитрев

Учредител

Роден на 5 октомври 1932г. в гр. Хасково. Потомък на тракийски род от Беломорска Тракия.
Строителен инженер по професия, старши научен сътрудник, доктор на науките.
От 1990г. председател на Съюза на тракийските дружества в България.

Адрес: Археологически институт с музей-БАН, ул. "Съборна" 2, София 1000