Зорка Първанова

Учредител

Дата на раждане: 04.05.1958 г.
Място на раждане: гр. Разлог
две деца: Владимир (23г.) и Ивайло (16г.)
Образование:
1989 г. Диплома за научна степен "Доктор по история".
1982 г. Диплома за висше образование /Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "История и етнография"/.

Професионална реализация:

2002 г. Старши научен сътрудник ІІ ст. в Института по балканистика при БАН.
1994 г. Научен сътрудник І ст. в Института по балканистика при БАН.
1997-1999 г. Хоноруван преподавател във Варненския свободен университет и Славянския университет в София. Научни изследвания, свързани с националните проблеми на Балканите през 19-20 век /над 20 публикации и монография/.
Сфери на дейност като съпруга на Президента:
- Проблеми на децата в неравностойно социално и здравословно положение: благотворителни инициативи за набиране на помощи за Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи; подкрепа на проекти за ресоциализация и интеграция на деца без родители и на деца с физически или умствени увреждания;
- Проблеми, свързани с разпостранението и употребата на наркотици: почетен председател на Национална младежка организация за борба срещу дрогата; участие в конференции по проблема; сътрудничество с неправителствени организации в тази област;
- Джендър проблеми: участие в конференции и съдействие на неправителствените организации, работещи по проблемите на жените; член на Национален комитет "Жените и науката"; патрон на националната кампания за борба срещу рака на гърдата през 2003 г., подкрепа на инициативи за популяризиране на мерките за профилактика и ранна диагностика на рака на гърдата;
- В областта на културата: почетен патрон на Варненския международен балетен конкурс, на Лятна музикална академия "Русалка", на ІV Балкански фестивал за филми и телевизионни програми за деца и юноши "Златна Амфора" и др.;