Румяна Михнева

Зам.-председател

Родена на 10.11.1949 г. във Варна. Завършва френската езикови гимназия в София и Софийския университет - история с ъс специализации по История на Византия и балканските народи и История на България, и втора специалност философия. Работи в Министерството на културата в сферата на опазване на българското културно, Българска академия на науките - Институт по балканистика и Варненския свободен университет.
Доктор по история в Московския университет М.В. Ломоносов и доктор на историческите науки от 2003 г. Преподавател по балканска, нова обща история и история на Русия. Чете лекци по организация на опазване на наследството и културен туризъм в Плодивския и Югозападния университет. Ръководи научни проекти в сферата на културното наследство и туризма.Създател на серия от научно популярни филми за културното наследство на Черноморието и България, получили признание на международни фестивали.
Между 1993 и 2001 г. заема редица ръководни академични длъжности във ВСУ "Черноризец Храбър". Създава във Варна първата в България специализация по културен туризъм и специалността “Европеистика” във Варна. От 2006 г. е експерт на ЮНЕСКО и член на група от 15 експерта, включени в Международен комитет за ревизия за научните програми на ЮНЕСКО (Големи програми ІІ и ІІІ) с мандат на генералната асамблея да разработи новите насоки на научните програми на Световната организация (www.unesco.org).
Ръководи летни школи и стажове.Автор на 5 монография, 2 учебника за средните училища, редица студии и статии. Владее френски, английски, руски, немски. Изпълнява длъжността на изп. директор на НДБН.


Адрес: София 1463 пл. България, НДК-Адм. сграда, ет. ІХ, ст. 12-а

e-mail: r.mihneva@abv.bg

Телефон: ++359 2 963 05 36; + 359 2 963 06 29 - факс