Стефан Шарлопов

Учредител

Роден е на 14.10.1962 г. в гр. Бургас. През 1986 г. завършва висшето си образование във Великотърновския университет “Кирил и Методий”, специалност българска филология. Започва работа като журналист в София. Преди да се отдаде изцяло на бизнеса, се занимава с икономическата тематика в изданията, в които работи. Едва 26-годишен става автор на първата си книга с художествена документалистика. Работата над книгата му помага да навлезе по-дълбоко в икономическия сектор и по-добре да долови очертаващата се перспектива за развитие на частния бизнес. Този момент е водоразделът в неговия живот –  от журналистиката към бизнеса.
Започва своя частен бизнес през 1989 г. Със стокови и финансови операции се занимава до 1993 г. Бизнесът му с импортни стоки в областта на хранителната промишленост му позволява да обиколи много страни, да добие информация кое, къде и как се произвежда. И сам да прецени, че у нас има условия за създаване на истинска, съвременна индустрия.
Така през 1995 г. създава “Роял Фуудс” АД - компания за производство на трайни пакетирани сладкиши с фабрика в гр. Елин Пелин
Освен на четирите индустриални предприятия, Стефан Шарлопов е повече от 10 години мажоритарен собственик и Председател на Съвета на директорите  на фирмата за бутилиране на минерална вода “Девин” АД, “Санел” АД, “Роял Стоун” АД, “Роял Инвестмънт”ООО, “Роял Холидей” ЕАД и др.
 Важно място в живота му имат духовността, интересът към изкуството, литературата и музиката, към творците на България. Освен, че пряко подпомага със средства културата, той се изявява и като главен двигател на фондации и сдружения в благородните  им начинания.
Житейската му философия е: “Най-важното за нас е да градим, да съзидаваме. Да се развиваме в стратегически перспективни места, бавно, без излишно натоварване на двигателя, но винаги напред.” На нея се основава и оптимизмът му за по-добро бъдеще на България.