Соня Димитрова

Учредител

Родена е на 03.01.1962 г. Завършва СУ “Св. Климент Охридски”, специалност история. От 1986 г. заема различни длъжности в Националния Военноисторически музей.  Като от 2000 г. до момента е заместник – директор  на музея. През 2001-2002 г. заема длъжността експерт по международни отношения в информационния център на НАТО в София, я от 2004 г. е в Управителния Съвет на Фондация Инициатива за евроатлантическо образование.