Румен Драганов

Учредител

Румен Драганов работи в сферата на туризма повече от 30 години. Завършил е Техническия университет в София и университета за национално и световно стопанство. През годините е заемал различни длъжности в сферата на туризма – екскурзовод, туристически представител, офис директор в международната търговска организация “Балкантурист”, изпълнителен директор на капитала на холдинга “Balkan Holidays international”, президент на клоновете на ‘Balkan Holidays’ в Лондон, Ню Йорк, Рим, Москва, Кайро и др. Румен Драганов също е бил и преседател на Туристическия комитет към Съвета на Министрите в качеството си на заместник-министър на търговията и туризма. Взема участие в работата на много неправителствени организации – Българска Асоциация на Туристическите агенции, Българска асоциация за еко туризъм. Е бил издател и редактор на българското списание за туризъм. До 2006 е председател на Съвета по туризъм в София и член на Българския туристически борд.