Марко Семов

Учредител

Роден през 1939 г.в с.Видима,Троянско. Завършва реална гимназия в гр. Троян през 1956г. и висше икономическо образование в гр. София през 1961 г. От 1961 до 1989г. е литературен сътрудник в “Работническо дело”, главен редактор в Българската национална телевизия, главен редактор в Българското национално радио, зам. главен редактор на в-к “Работническо дело”, зам. председател на Комитета за телевизия и радио. Кандидат на философските науки през 1973г. Доктор на филологическите науки през 1984г. Професор в СУ “Св. Климент Охридски”, факултет по журналистика от 1984г., гост професор – Варна, Пловдив. Член на Президиума на Висшата атестационна комисия от 1997 до 2000г. Член на Академичния съвет на СУ ”Св. Климент Охридски” от 1989г.
Автор на хиляди статии в периодичния печат и стотици телевизионни и радиопредавания. Автор на повече от 40 книги – публицистика, есета, повести, пътеписи от Япония, САЩ, Гърция, Турция, Монголия, Русия, Англия, Индия. Автор на наукополагащи трудове по Българска народопсихология, както и на изследвания по проблемите на глобализацията и отражението й върху националните ценности и култури. Участие в международни научни срещи и симпозиуми – Франция, Русия, Германия, Полша, Англия и др. Научни публикации във Франция, Русия, Германия и др.