Кирил Аврамов

Учредител

Роден на  10 февруари 1944 г. в град Нова Загора. Завършва висше образование в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Заемал е разнообразни длъжности в Министерство на външните работи, Институт за външна политика; Държавен съвет на НРБ – Съвет за външни отношения; Комитет за изкуство и култура; Министерство на отбраната – управление Снабдяване и търговия и Военно икономически блок. В момента работи в администрацията на президента на Република България.